Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1756/17.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://ppp.uoi.gr/index.php/2-uncategorised/32-2014-12-10-13-00-11

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι κατευθύνσεις της Ελληνικής φιλοσοφίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή των Τ.Ε.Ι. όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να
  εξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Α) ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Β) ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Γ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ) ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π., ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ελληνική Φιλοσοφία – φιλοσοφία των Επιστημών».
  Ο τύπος των χορηγούμενων Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)καθώς και ό,τι αφορά στην καθομολογηση των κατόχων, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., σε συνάρτηση με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Γραμματεία Τμήματος Φ.Π.Ψ.
  Πανεπιστημιούπολη
  Τ.Θ. 1186
  T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Τηλ. Γραμματείας: 2651007405 / 7406 / 7186
  Fax: 2651007027
  Email: grampedp@uoi.gr