Ψηφιακές Μορφές Τέχνης (MA in Digital Arts)

 • Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Φ.Ε.Κ.1717/Β'/17.05.2018 (ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.digitalarts.asfa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στον χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων μέσων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών, σε συνδυασμό με την συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων -συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών- τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ιστορική και φιλοσοφικοαισθητική μελέτη αφενός των τεχνικών μέσων (φωτογραφία, κινηματογραφία, βιντεογραφία, ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα) και των πολιτισμικών τεχνολογιών, αφετέρου στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών την εικαστική εμπειρία, την απαιτούμενη τριβή με τις πιο πρόσφατες διεργασίες/εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών μορφών τέχνης, την τεχνογνωσία, την μεθοδολογία και την θεωρητική παιδεία που απαιτούνται για την συνεπή ανάπτυξη εικαστικού έργου ή διεπιστημονικής έρευνας με εικαστικό πρόσημο. Μέσω αυτού του βρόχου ανατροφοδότησης μεταξύ εικαστικής πράξης και θεωρητικής εμβάθυνσης διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του διατομεακού ερευνητικού χαρακτήρα του μεταπτυχιακού προγράμματος και κυρίως της αναστοχαστικής – κριτικής σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη στην δημιουργική έκφραση με συνδυαστικά ψηφιακά μέσα.

  Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ειδικών μεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, έκτακτων σεμιναριακών κύκλων και εντατικών εργαστηρίων πάνω σε ειδικά θέματα, που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση ειδίκευσης στην περιοχή της εικαστικής δημιουργίας και έρευνας με ψηφιακά μέσα. Μείζονα ρόλο, καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης, διαδραματίζει η συνεχής στενή συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων (εικαστικών, εργαστηριακών και θεωρητικών), καθώς έτσι επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη όλων των φάσεων της έρευνας, συγκρότησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του εικαστικού πρότζεκτ των μεταπτυχιακών φοιτητών.

  Μαθησιακά αποτελέσματα: Με βάση τα παραπάνω, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και εξειδίκευσης εικαστικών και ερευνητών στο χώρο της εικαστικής δημιουργίας, οι οποίοι θα είναι σε θέση στη συνέχεια:

  1. να προσανατολίζονται στον πολυδιάστατο χώρο της εικαστικής δημιουργίας με συνδυαστικά μέσα,
  2. να αναπτύξουν ένα προσωπικό, διακριτό ύφος και προφίλ ως καλλιτέχνες ή/και ερευνητές στο πεδίο σύζευξης Τέχνης και Τεχνολογίας,
  3. να ανταποκριθούν με αυξημένες δεξιότητες και επιδόσεις στις απαιτήσεις:
   • της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής με ψηφιακά μέσα,
   • μιας περαιτέρω ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας σε συναφή πεδία ή
   • μιας πορείας σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης, της δημιουργικής βιομηχανίας και του πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΥΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΌΤΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Ή ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΑΝΑ ΔΙΕΤΗ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΑΤ΄ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ.