Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (Integrated Product Design and Innovation)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Πόλη: ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ. 2822΄/Β΄/16.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.aegean.gr/postgraduate/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Τα προϊόντα γίνονται πιο έξυπνα, πιο ελκυστικά, είναι καλύτερα ενσωματωμένα σε συστήματα και χρειάζεται να ικανοποιούν ολοένα και πιο αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας. Η ανάπτυξη προϊόντων μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διεπιστημονική διαδικασία, η οποία εξαρτάται σημαντικά από γνωστικά πεδία τα οποία εξελίσσονται διαρκώς τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας. Για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις οι μηχανικοί σχεδίασης προϊόντων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ένα σύνολο γνώσεων που αφορούν στην ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων. Η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής η δημιουργική χρήση γνώσεων και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα επιστημών αλλά και εφαρμοσμένων τεχνών, είναι πλέον απαραίτητα εργαλεία για το σύγχρονο μηχανικό σχεδίασης προϊόντων.

  Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» είναι η ολοκληρωμένη-ολιστική σχεδίαση προϊόντων καλύπτοντας αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής προϊόντων. Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.
  • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.
  • Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.
  • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων & συστημάτων (product designers) καθώς και σε ένα εύρος ειδικοτήτων-πτυχιούχων μηχανικών και εφαρμοσμένων επιστημών και μπορεί να λειτουργήσει τόσο στο πλαίσιο της ομογενοποίησης (transformation) όσο και στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Σχεδίασης Προϊόντων την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Για πτυχιούχους μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων παρέχονται εξειδικευμένα μαθήματα με τα οποία θα εμπλουτίσουν και θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε νέα επιστημονικά πεδία και τεχνολογίες αποκτώντας νέες πολύτιμες δεξιότητες οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν και στα πλαίσια διδακτορικής έρευνας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ/ΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Κτίριο Α’ Γυμνασίου Σύρου,
  Κωνσταντινουπόλεως 1,
  Τ.Κ. 84100, Ερμούπολη, Σύρος

  Tel: 22810 – 97105
  E-mail: ipdi@aegean.gr