Προχωρημένη Φυσική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες,Φυσική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1524/04.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://gradstudy.physics.uoc.gr/1/index.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Φυσική» είναι η συνέχεια του υπάρχοντος Π.Μ.Σ.
  με τον ίδιο τίτλο που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα
  Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το ακαδημαϊκό
  έτος 2008-2009.
  Το Π.Μ.Σ. «Προχωρημένης Φυσικής» έχει ως γνωστικό
  αντικείμενο την Θεωρητική και Πειραματική Φυσική.
  Σκοπός του είναι η άρτια εκπαίδευση και ειδίκευση αποφοίτων σε επίπεδο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  (Δ.Μ.Σ.) καταλλήλων να απασχοληθούν ως στελέχη σε
  Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, ως
  ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό σε Πανεπιστήμια
  και Ερευνητικά Κέντρα ή ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα
  προσόντα και δυνατότητες προσφοράς.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
  Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών
  Μηχανικών και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των
  Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών τμημάτων
  της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
  νομοθεσίας.

 • Ειδικεύσεις:

  – Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής,
  – Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης