Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες,Υλικά (ξύλο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1524/04.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.materials.uoc.gr/el/grad/syllabus.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Σκοπός του είναι η δημιουργία και
  άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο κρίσιμο
  για τη χώρα και ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών. Στόχος του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση
  στους βασικούς τομείς και στη διδακτική των γνωστικών
  αντικείμενων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Υλικών όπως οπτοηλεκτρονικής, μαγνητικών υλικών,
  νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας, πολυμερών, κολλοειδών, θεωρητικής και υπολογιστικής επιστήμης υλικών,
  συνθετικής χημείας υλικών, βιοϋλικών και βιομορίων. Το
  ΠΜΣ προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων
  υλικών. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του έχουν σχεδιαστεί με στόχο ο φοιτητής να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη θεώρηση της ύλης, συνδυάζοντας την δομή και την σύσταση με τις ιδιότητες και
  την απόδοση των υλικών και να αποκτήσει εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης και σταδιοδρομίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς,
  επιχειρήσεις, παραγωγικές μονάδες, ερευνητικούς και
  εκπαιδευτικούς φορείς.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από κρίση των
  προσόντων τους πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης