Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://master-isicg.teiath.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Στόχος του Master είναι να προσφέρει εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στην Πληροφορική, για μία επιτυχή σταδιοδρομία στον ελληνικό και διεθνή στίβο, στον επαγγελματικό, ή ακαδημαϊκό τομέα. Η ειδίκευση που προσφέρεται είναι καινοτομική, σύγχρονη και στοχεύει σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εικόνα, το σχεδιασμό υπολογιστικών γραφικών και την τεχνολογία πολυμέσων και διαδικτύου. Ο προσανατολισμός του είναι τόσο επαγγελματικός όσο και ερευνητικός.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.

  Ο πλήρης μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών του κοινού Π.Μ.Σ. διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2), δηλαδή 4 εξάμηνα σπουδών. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκειά του παρατείνεται κατά δύο εξάμηνα.

  • Κάτοχοι 4ετών τίτλων Α.Ε.Ι. στον ίδιο τομέα σπουδών με το Π.Μ.Σ. (Πληροφορική, Υπολογιστές), καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή 5ετών τίτλων σπουδών (integrated master) στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο, δύνανται να εγγραφούν απευθείας στο δεύτερο έτος σπουδών (Μ2) με ενδεχόμενη παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων του πρώτου έτους (Μ1).
  • Κάτοχοι 4ετών τίτλων Α.Ε.Ι. σε συναφείς τομείς, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων θετικών ή τεχνολογικών επιστημών με κατάλληλο επίπεδο γνώσεων πληροφορικής εγγράφονται στο πρώτο έτος σπουδών (Μ1).

 • Σημειώσεις:

  Η χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκειά του παρατείνεται κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών.

  Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις σε κατόχους πτυχίων Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων τετραετούς ή πενταετούς διάρκειας ή κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, η διάρκεια μπορεί να μειωθεί σε τρία (3) ή σε δύο (2) εξάμηνα και 60 ECTS κατ’ ελάχιστο.

  Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1950€ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα των τεσσάρων εξαμήνων (σε πλήρη ή μερική φοίτηση). Για όσους φοιτητές παρακολουθήσουν μόνο το 2ο έτος (Γ+Δ εξάμηνο) τα τέλη διαμορφώνονται σε 950€. Για όσους φοιτητές παρακολουθήσουν μόνο το Β, Γ και Δ εξάμηνο τα τέλη διαμορφώνονται σε 1450€. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105385312