Πληροφοριακά Συστήματα (ΜΙS)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (OΔE, ΟΕ, ΛΧ)

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2756/11.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2950

  URL Ιστοσελίδας: http://mis.uom.gr/?p=8217

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS) έχει ως αντικείμενο – σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ώστε να μπορούν να
  συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα Πληροφοριακά Συστήματα και την ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πα- νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Μακεδονίας
  Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παν. Μακεδονίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
  Ε-mail: misgrad@uom.edu.gr,
  Τηλ: 2310-891514,
  Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: Tρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 14:00