Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές (Master’s in Human Rights and MigrationStudies)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  Τμήμα: Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2942/16.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/hurmis

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-2027

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ανθρώπινα
  Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές (Master’s in Human Rights and Migration Studies)» έχει ως σκοπό
  την παροχή ευρείας και εμπεριστατωμένης γνώσης της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μηχανισμών προστασίας τους. Επίσης την κατανόηση του ζητήματος της μετανάστευσης και των διαφόρων μορφών της καθώς και των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με την προστασία των μετακινουμένων πληθυσμών. Μέσω αυτού δε στην εκπαίδευση προσωπικού που θα διαχειριστεί τα ανακύπτοντα ζητήματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους του δημοσίου, τοπικής αυτοδιοίκησης, σωμάτων ασφαλείας, διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και αποφοίτους Πανεπιστημίων με τους παραπάνω επαγγελματικούς στόχους.

  Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
  α) στον ισόρροπο σχεδιασμό θεωρητικής και πρακτικής γνώσης προς εμπέδωση του αντικειμένου,
  β) στην κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
  γ) στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, προκειμένου να προσφέρει στην
  περαιτέρω έρευνα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του φαινομένου της μετανάστευσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
  ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 • Σημειώσεις:

  For further information, please contact the Postgraduate Secretary at hurmis@uom.edu.gr or 0030 2310 891507. Alternatively you may visit our

  websites https://www.uom.gr/hurmis and https://hurmis.uom.gr/