Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Ιατρική,Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες υγείας

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2866/18.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.upatras.gr/index.php?r=postgraduate/view&id=7&lang=el

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.

  Σκοποί του Δ.Δ.Π.Μ.Σ είναι:
  α) η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.
  β) η κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής των Παθήσεων Ρινός, Βάσης Κρανίου και προσωπικής Χώρας, όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης και των παθήσεων της γναθοπροσωπικής χώρας και βάσης κρανίου.
  γ) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, ή Νευροχειρουργικής, ή Πλαστικής Χειρουργικής, ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή τουλάχιστον να έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικ

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γεωργία Θούα, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
  Τηλ. 2613/603.264-5, Fax: 2610/ 996.103,
  e-mail: georgiathua@upatras.gr