Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

  Πόλη: ΚΟΡΙΝΘΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την Πλήρη φοίτηση, 4 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Πολιτικές επιστήμες,Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3052/27.7.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://analytics.pedis.uop.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ εντάσσεται στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Είναι διεπιστημονικό
  και συντίθεται από επιμέρους γνωστικά πεδία ως εξής:
  α) Διεθνής Πολιτική: Η μελέτη των εθνικών και διεθνών δρώντων, δημόσιων πολιτικών και των αλληλεπιδράσεων αυτών στο παγκόσμιο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι,
  β) Διοίκηση της διακινδύνευσης: η ολοκληρωμένη μελέτη και ανάλυση της διακινδύνευσης ως ένα συγκροτημένο πλαίσιο διοίκησης, διακυβέρνησης και πολιτικής σύμφωνα με τα διεθνώς κατοχυρωμένα πρότυπα,
  γ) Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων: η συγκροτημένη αξιοποίηση μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, για την αναγνώριση, κατανόηση και τη διάγνωση φαινομένων, με σκοπό την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αναγνώριση,
  ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης και της
  ανάλυσης δεδομένων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, νομικής επιστήμης, οικονομίας και διοίκησης και επιστημών πληροφορικής. Κατά περίπτωση, μπορεί να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι από άλλα επιστημονικά πεδία εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς το επαγγελματικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον τους ως προς την προσφερόμενη εξειδίκευση του προγράμματος.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική
  2. Ανάλυση Δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία