Οπτική και Όραση

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2588/03.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.optics-vision.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Προγράμμα επικεντρώνεται στη μελέτη της οπτικής και της όρασης και επιδιώκει να εμπλουτίσει τη γνώση των φοιτητών

  – στη φυσιολογική οπτική

  – στην ανατομία και φυσιολογία της όρασης και των οπτικών οδών

  – στην προηγμένη οπτική και τεχνολογία υλικών

  – στην εφαρμογή των μαθηματικών στο πεδίο της οπτικής και όρασης

  – στην εφαρμογή της φυσικής στο πεδίο της οπτικής και όρασης

  – στη βιοστατιστική

  Στόχος του Προγράμματος είναι να καταστήσει φοιτητές ικανούς στο να επιλύουν σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο οπτικό σύστημα και τις ασθένειές του.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή συντηρούν συσκευές στους τομείς των επιστημών της όρασης καθώς και σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως επιστημονικό-τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού και Επιστημών
  Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων
  Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Παν. Κρήτης

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης, πρακτική άσκηση