“Οικονομική Επιστήμη”

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Ιωάννινα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: δια ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 πλήρης

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β΄ 2277/10-5-2022

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://econ.uoi.gr/ekpaideysi/metaptychiakes-spoydes/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής και οικονομετρικής
  ανάλυσης. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις
  μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής
  επιστήμης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή
  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές
  εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.