Οικονομικά

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4477/τ.Β΄/ 9-10-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://maecon.econ.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι προχωρημένες σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες.

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης, με την εμβάθυνση στην Οικονομική Θεωρία και με τη ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής.

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή συναφών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και. Mέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. και μόνο εφόσον κατέχουν τίτλο σε συναφείς επιστήμες και επιτελούν συναφές έργο στο Α.Π.Θ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Οικονομικών Επιστημών
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματέας:
   κα. Βίκυ Σαμαρτζή
  Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
  Κτίριο ΝΟΠΕ, Γραμματεία Οικονομικού
  Τηλέφωνο: 2310 995273
  ma_economics@econ.auth.gr
  vsamartz@econ.auth.gr