Δίκτυα και Πολυπλοκότητα

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εντατική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4462/τ Β΄/8-10-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://cosynet.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάλυση και μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς και Επικοινωνίας και Πολύπλοκων Συστημάτων.

  Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων σε σχέση με εφαρμογές στα Οικονομικά και Κοινωνικά Δίκτυα, στη Βιολογία Συστημάτων, τα Οικο-Γεωλογικά Συστήματα και Δίκτυα, τη διερευνητική προσομοίωση σε πραγματικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

  Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Tμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Οικονομικών Επιστημών
  • Πολυτεχνικών Σχολών
  • Θετικών Επιστημών
  • Επιστημών Περιβάλλοντος
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  • Απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι. με συνάφεια
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεια: Μουζά Αικατερίνη
  τηλ: +302310997399
  ηλ. Διευθυνση: kmouza@econ.auth.gr
  Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Γραφείο 202
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124