Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4198/τ.Β΄/25-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2900

  URL Ιστοσελίδας: https://msc-tourism.econ.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι να συνδυάσει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τουριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με τις καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές και τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχευση την τοπική ανάπτυξη με αξιοποίηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, καθώς και της υλικής και άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  2. Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός
  3. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Γεωπονίας, Δασολογίας και ΦΠ, Νομικής, Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Θεολογίας

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
  Μήτρεντσε Δέσποινα
  Τηλ: 2310 995278
  Email: msc-tourism@econ.auth.gr