Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

  Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3180/2.8.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://nsi-ham.uop.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  είναι η διεύρυνση και  στοιχειοθέτηση του ορίζοντα της ιστορικής γνώσης, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακά τεκμήρια. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ , γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  α) Νεότερης Ιστορίας β) Σύγχρονης Ιστορίας.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο , 24100 Καλαμάτα
  Τηλ.: 2721065105, fax: 2721065107
  Πληροφορίες: Ευαγγελία-Σοφία Κορέντζελου
  E-mail: nsi-ham@uop.gr