Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://ntst-aegean.teipir.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Τμήμα “Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών” του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα “Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».

  Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. με αντικείμενο τις «Νέες Τεχνολογίες στην Ναυτιλία και τις Μεταφορές» στοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών αυτοματισμού καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, στη διαχείριση πλοίων και ναυτιλιακών εργασιών.

  Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη θα μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων ελέγχου.

  Ο τίτλος και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι καινοτόμος και πρωτοποριακός διεθνώς, για τους εξής λόγους:

  • Συνδυάζει hard (αυτοματισμοί, συστήματα μηχανών) & soft τεχνολογία (λογισμικό, βάσεις δεδομένων), για τον σχεδιασμό, ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών στο χώρο των μεταφορών και της ναυτιλίας.
  • Περιέχει μαθήματα μάνατζμεντ, μεταφορών, επιχειρησιακών λειτουργιών και ναυτιλιακής οικονομίας για εγκύκλια-ολοκληρωμένη μόρφωση.
  • Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα: βασικό εξάμηνο, εξάμηνο ειδίκευσης και εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
  • Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διευκολύνει την παρακολούθηση του και απευθύνεται σε ευρεία γκάμα ειδικοτήτων αποφοίτων ΑΕΙ.
  • Ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών υψηλής στάθμης στους τομείς της διαχείρισης ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας και αυτοματισμών που θα απασχοληθούν στον κλάδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας ή στις μεταφορές ευρύτερα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) τμημάτων Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας και τμημάτων Πληροφορικής.
  • Πτυχιούχοι των Σχολών Αξιωματικών Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (Ά Πλοίαρχοι και Ά Μηχανικοί), μετά από παρακολούθηση προπαρασκευαστικών εντατικών μαθημάτων διάρκειας 4 εβδομάδων (3 μαθήματα)

  Η κατεύθυνση “Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα- Logistics” απευθύνεται:

  • Κυρίως σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών, Κοινωνικών και Διοικητικών Επιστημών καθώς και Σχολών Μηχανικών, με στόχο την απόκτηση γνώσεων & τεχνογνωσία, στο χώρο των επιχειρησιακών λειτουργιών στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

  Η κατεύθυνση “Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές” απευθύνεται:

  • Κυρίως σε πτυχιούχους Μηχανικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων και στοχεύει στην παραγωγή και απόκτηση γνώσεων και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα τεχνολογιών αυτοματισμού στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με δύο κατευθύνσεις:

  • Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα- Logistics
  • Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα “Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών” του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
  Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω
  Κτίριο Μηχ. Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Ζ)
  Αιθ. ΖΑ010

  Τηλέφωνο: +30 210 538 1327

  Τηλέφωνο 2: +30 6955442092

  FAX: +30 201 538 1287

  E-mail: ntst@aegean.gr

  E-mail 2: ntst@uniwa.gr