Μοριακή Βάση Νοσημάτων του Ανθρώπου

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1397/25.04.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.grad-mbhd-uoc.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου
  θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) σε αποφοίτους Τμημάτων
  Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών Επιστημών ΑΕΙ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως
  στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης εκπαιδεύοντας
  τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές (translational medical research). Το Π.Μ.Σ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και βασίζεται στις ερευνητικές/τεχνολογικές προόδους που σημειώνονται στις βιοϊατρικές επιστήμες και την εφαρμογή τους στη κατανόηση των μηχανισμών παθογένεσης, στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των ανθρωπίνων νοσημάτων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύγκλιση μεταξύ της κλινικής και βασικής βιοϊατρικής επιστήμης και έρευνας μέσα από την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων και της συν-επίβλεψης της έρευνας των φοιτητών του εν λόγω Προγράμματος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της
  ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφή αντικείμενα, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Σημειώσεις:

  Duration of studies

  The students are expected to complete all the requirements for the Master’s degree within a period of 4 semesters (24 months). An extension of a maximum of two additional semesters can be granted based on a justified request by the student and the approval of the Management Committee of the program

  All students that will be selected for the program are anticipated to study on a full time basis.

  All lectures and exams are given in English by faculty of the University of Crete and collaborators from Europe or the United States. The students are allowed to write their Master’s theses in English.

  Το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ μέσω της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, ενθαρρύνει τους MΦ να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των σπουδών τους είτε από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (π.χ. Υποτροφία «Μαρία Μ. Μανασάκη») είτε από διάφορα Ιδρύματα (IKY, Ωνάσειο Ίδρυμα, Μποδοσάκειο Ίδρυμα, Ίδρυμα Προποντίς κλπ.) και ερευνητικά Iνστιτούτα (ITE, κλπ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ΕΜΒΟ, FEBSκλπ).

  Επικοινωνία
  Μαρία Αδαμάκη
  Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
  Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πανεπιστημίου Κρήτης
  Πανεπιστημιούπολη, Βούτες
  71003 Ηράκλειο-Κρήτη, Ελλάδα
  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο “Η Μοριακή Βάση των Ανθρώπινων Νοσημάτων”
  Email: adamakim@uoc.gr
  +30 2810-394783