Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εργαστηριακή Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Βιολογια,Βιολογία και σχετικά αντικείμενα,Φυσικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1525/04.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://misuoc5.admin.uoc.gr/metaptyx/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, αποσκοπεί στην εντατική μεταπτυχιακή εξειδίκευση νέων επιστημόνων και τη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε: α) να συνεχίσουν σε Διδακτορικές σπουδές και να στελεχώσουν Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, β) να στελεχώσουν σύγχρονες παραγωγικές μονάδες βιολογικών εφαρμογών, και γ) να επενδύσουν στην αριστεία και την καινοτομία.

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Φυτών, όπως Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών, Βιοενεργητική, Αναπτυξιακή Βιολογία, Μοριακή Φυσιολογία, Μοριακή Φυτοπαθολογία, Μοριακή Φαρμακογνωσία και Μοριακή Οικολογία, καθώς και των Βιοτεχνολογικών και Περιβαλλοντικών τους Εφαρμογών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία – Πράσινη Βιοτεχνολογία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, καθώς και απόφοιτοι Βιοτεχνολογικών, Γεωπονικών, Περιβαλλοντικών, Κτηνιατρικών, Φαρμακευτικών, Ιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Ελλάδας ή Πανεπιστημίων άλλων χωρών, των οποίων το πτυχίο αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 6 του Ν. 2327/95.

  Πτυχιούχοι Tμημάτων ΤΕΙ, σε συγγενή με τα προηγούμενα αντικείμενα, δύνανται επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής, και εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στα βασικά μαθήματα, που έχει ορίσει το Tμήμα Βιολογίας.

 • Σημειώσεις:

  Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Δ.Μ.Σ. στη ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ -ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ μετά από εντατικές σπουδές ενός έτους. (4 μήνες μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, ακολουθούμενα από 8 μήνες εργαστηριακής άσκησης και Μεταπτυχιακής Εργασίας).

  Επικοινωνία
  Γραμματέας του ΠΜΣ κ.Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), τηλ.2810-394402.
  Υπεύθυνος του ΠΜΣ «ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» είναι ο Καθηγητής Κρίτων Καλαντίδης (kriton@uoc.gr), τηλ. 2810-394435