Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημεία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χημεία,Φυσικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://eilotas.chemistry.uoc.gr/uocchem/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Βιολογική και Οργανική Χημεία 2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία 3. Προηγμένα Υλικά – Φυσικοχημεία

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης