ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 6

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://euc.ac.cy/el/programs/master-special-inclusive-education-online/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Μεταπτυχιακό στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στο EUC εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ποιοτική και αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο  σχεδιασμό εκπαιδευτικών προσεγγίσεων διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, στις διαδικασιών εκπαιδευτικής έρευνας καθώς και την ανάπτυξη προσόντων παιδαγωγικής επάρκειας μέσα από μαθήματα παιδαγωγικής επιστήμης και διδακτικής μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα σε θέματα φιλοσοφίας, θεωρίας και πρακτικής της ειδικής και της ενιαίας εκπαίδευσης, σε θέματα παιδαγωγικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για διάφορες ομάδες μαθητών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης, σε θέματα μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας και μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής άσκησης σε διάφορες εκπαιδευτικές δομές.

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα.

  Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (Σχολική Εμπειρία) περιλαμβάνει: α) εργαστηριακά σεμινάρια από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία, ενταξιακής εκπαίδευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, β) επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) εποπτεία σε ομάδες, κ.ά.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Σημειώσεις:

  Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης
  • Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής

  Το Πρόγραμμα πιστώνεται με 120 ECTS και μοριοδοτείται για προσλήψεις/διορισμούς με 20 μονάδες, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 59 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ τ. Α΄ 13). Επίσης, έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 180405/Ζ1/19-11-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β’ 4279), και προσφέρει τη δυνατότητα ένταξης στους κύριους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ακόμα, προσφέρει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019.