Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1527/04.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://addictions.psychology.uoc.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  ο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις προσφέρει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες ψυχολογικές, βιολογικές και οικολογικές προσεγγίσεις στον τομέα των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα στην αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία τους.

  Το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη κατανόηση του εθισμού στις ουσίες με την πλέον τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με την αξιολόγηση, τη θεραπεία και την πρόληψη των εξαρτήσεων.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, κλινικά εργαστήρια, ομάδες εποπτείας, πρακτική σε δομές σχετικές με τις εξαρτήσεις και αναστοχαστικές ασκήσεις που αφορούν τις μαθησιακές εμπειρίες των φοιτητών.

  Η έρευνα και η διπλωματική εργασία στοχεύουν στην επέκταση της τεκμηριωμένης γνώσης όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων στη χώρα μας.

  Τα μαθήματα διδάσκονται από ένα δίκτυο κλινικών επαγγελματιών, ερευνητών και καθηγητών πανεπιστημίου οι οποίοι στοχεύουν στην αριστεία όσον αφορά τους τομείς της πρόληψης και της θεραπείας και την υποστήριξη και ενδυνάμωση των εθνικών προσπαθειών σε αυτόν τον χώρο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
  της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ιατρικής Σχολή Παν. Κρήτης

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης