Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Μάρκετινγκ και διαφήμιση,Διαχείριση και διοίκηση,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4307/02.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://ebdm.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εφαρμοσμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα θέματα και πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές ασκήσεις του προγράμματος εστιάζονται σε θέματα απόκτησης ικανοτήτων και εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων με παράλληλη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στα απαραίτητα πεδία του ψηφιακού περιβάλλοντος, για την δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων εστιασμένων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπαρχόντων επιχειρήσεων και οργανισμών, και στη βελτίωση και ανάπτυξη της προβολής επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση αρχών μάρκετινγκ και τεχνικών συμβατών με το σύγχρονο ψηφιακό
  περιβάλλον και τεχνολογία

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:
  Α) πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι.
  Β) Διοικητικούς υπαλλήλους και στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα.
  Γ) Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, ΕΠΑΛ, Οικονομικών, Πληροφορικής, Μαθηματικών και θετικών επιστημών.

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ”, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία τηλεφωνικά στο 24610-68157 και 241610-68221 (καθημερινές από 12:00-14:00)