Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Φ.Ε.Κ. 3165/τ.Β’/1-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://researchreproduction.gr/site/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» έχει ως αντικείμενο την πρακτική και τη θεωρητική εκπαίδευση καθώς και την ακαδημαϊκή έρευνα στους τομείς της ενδοκρινολογίας και της γυναικολογίας – μαιευτικής που αφορούν στη γυναικεία αναπαραγωγή και ευρύτερα στη γυναικεία φυσιολογία.
  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα ενδοκρινολογίας και μαιευτικής-γυναικολογίας που αφορούν στη γυναικεία αναπαραγωγή. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα
  εκπαιδεύονται σε βάθος στα εν λόγω θέματα μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας, και παράλληλα θα αποκτούν εμπειρία σε μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή
  καινούργιας γνώσης. Το επιστημονικό αντικείμενο της γυναικείας αναπαραγωγής έχει έντονα διευρυνθεί κατά
  τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Αποτελεί δε αντικείμενο ενδιαφέροντος για πολλές διαφορετικές ειδικότητες
  της ιατρικής [μαιευτική/γυναικολογία, ενδοκρινολογία, νεογνολογία, μαιευτική ιατρική (obstetric medicine), παθολογική ανατομία και φυσιολογία της γυναίκας, κ.λπ.)] καθώς και για συναφείς επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία, μαιευτική κ.λπ.].
  Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στο να προετοιμάσει επιστήμονες για ακαδημαϊκό έργο δίνοντάς τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών προς όφελος του γνωστικού αντικειμένου που υπηρετεί. Τούτο θα το επιτύχει συγκεράζοντας στο περιεχόμενό του όλο το επιστημονικό περιεχόμενο της γυναικείας αναπαραγωγής και απευθυνόμενο σε όλες αυτές τις διαφορετικές ειδικότητες και επιστήμες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, α) πτυχιούχοι Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γ) πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων συναφών ΑΕΙ και Τμημάτων άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σημειώσεις:

  Η γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» εδρεύει στο «Αρεταίειον» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών (οδός Βασ. Σοφίας 76), Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού: κεντρικό κτήριο, γραφεία μελών ΔΕΠ (απέναντι από το αμφιθέατρο “Ι. Παπαδημητρίου”), 1ο γραφείο.

  Τηλέφωνο: 210-7286298 (κα Μ. Ρήγα)
  Ε-mail: mrriga@med.uoa.gr | info@researchreproduction.gr