Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/549-ekpaidefsi-kai-texnologies-se-systimata-eks-apostaseos-didaskalias-kai-mathisis-epistimes-tis-agogis-eta/8313-ekpaidefsi-kai-texnologies-se-systimata-eks-apostaseos-didaskalias-kai-mathisis-epistimes-tis-agogis-eta

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως αντικείμενο και αναφέρεται στην εξειδίκευση ανοικτών πανεπιστημίων, εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, συμβατικών ΑΕΙ που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη δια βίου εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, στην ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση (Δήμοι, επιχειρήσεις, τράπεζες, εταιρείες), στα ΙΕΚ και ΚΕΚ και στην εκπαίδευση ιδιωτικών επιχειρήσεων.

  Ο σκοπός του ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο διεπιστημονικό αντικείμενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής και συμβατικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις σύγχρονες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, στην έρευνα και σε όλες τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας.

  Οι βασικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι η εξειδίκευση των σπουδαστών στην οργάνωση συστημάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην εφαρμογή και στην αξιολόγησή τους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

  α. Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  β. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: eta@eap.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367316