Επιστήμες των διαταραχών της επικοινωνίας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

  Τμήμα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρηςμερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 48

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες υγείας,Ψυχολογία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 452/2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/csd

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)» έχει ως γενικό σκοπό την ανάπτυξη, επιστημονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και εφαρμογών σε θέματα που αφορούν στο πεδίο των προβλημάτων λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας. Το περιεχόμενο των σπουδών αντλεί θεματικές από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Λογοπαθολογία, Γλωσσολογία, ΩΡΛ/Ακοολογία, Νευρολογία/Νευροεπιστήμες, Μαθησιακές Γλωσσικές δυσκολίες, Αναπτυξιακή/γνωστική ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και Ειδική Παιδαγωγική.

  Το γνωστικό αντικέιμενο του προγράμματος είναι:

  η διαγνωστική αξιολόγηση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους
  η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους
  η έρευνα σε θέματα φυσιολογικής και αποκλίνουσας επικοινωνίας (λόγος, ομιλία, φωνή, μη λεκτική επικοινωνία) και κατάποσης
  η ενισχυτική καλλιέργεια της γλώσσας, της ομιλίας και της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στο σχολικό πλαίσιο μέσα από ειδικά προγράμματα.
  Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο τη λογοθεραπεία (λογοπαθολογία ή τις διαταραχές επικοινωνίας) ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Λογοθεραπείας
  Λογοπαθολογίας
  Διαταραχών Επικοινωνίας

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
  Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ