Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1674/15.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://ptpe.edc.uoc.gr/el/course/8/epistimes-tis-agwgis-thewria-kai-efarmoges

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες αυτών των Επιστημών Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με εμβάθυνση στις εξής ειδικεύσεις:

  1) Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση,
  2) Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στην ειδίκευση Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική
  Εκπαίδευση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι.
  της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον
  κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές έχουν εξετασθεί
  επιτυχώς σε πέντε τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, γ) Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής,
  Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής
  Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της
  ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής,
  δ) άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον κατά τις προπτυχιακές
  τους σπουδές έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε πέντε τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής.
  Στην ειδίκευση Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών
  Τμημάτων, των Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων
  Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων
  Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε
  δύο τουλάχιστον μαθήματα είτε των Επιστημών της
  Αγωγής είτε συναφή με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, (γ)
  Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής,
  Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων
  Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής

 • Ειδικεύσεις:

  1) Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση,
  2) Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

 • Σημειώσεις:

  Παιδαγωγικο Tμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

  Πανεπιστημιούπολη Γάλλου , Ρέθυμνο 74100, Ελλάδα
  T. +30.2831077650
  T. +30.2831077651
  T. +30.2831077652
  F. +30.2831077654
  E. ptpe@edc.uoc.gr