Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1397/25.04.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων στο πεδίο της πρόληψης των λοιμώξεων και των εμβολιασμών σε παιδιά και εφήβους. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος
  καλύπτουν σφαιρικά τη θεωρία και πράξη του εμβολιασμού και της πρόληψης των λοιμώξεων από τις βασικές
  αρχές και τη στρατηγική των προγραμμάτων εμβολιασμών και της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων, ως
  την πρακτική εφαρμογή, την κριτική των εμβολιασμών και των μέτρων πρόληψης και τα σχετικά πεδία επιδημιολογίας, φυσιολογίας και ανοσολογίας των εμβολίων και των λοιμώξεων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων
  τίτλων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα ΤμήματαΙατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και
  Κοινοτικής Υγείας και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, όπως Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής