Ειδική Αγωγή

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4159/14.11.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://eidikiagogi.edc.uoc.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και η διάχυση γνώσης στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.

  Το προτεινόμενο ΔΠΜΣ στοχεύει:

  – Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους η Ειδική Αγωγή κρίνεται αναγκαία.
  – Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους στην Ειδική Αγωγή σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες ημερήσιας φροντίδας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οικογενειών παιδιών με ανάλογες δυσκολίες, καθώς και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  – Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα και τη διδασκαλία στην Ειδική Αγωγή μέσα από καινοτόμες πρακτικές και δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
  – Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
  – Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες, καθώς και στην ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με την εισροή νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών-επιστημόνων που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην εύρυθμη και ισορροπημένη λειτουργία των τάξεων με την υποστήριξη που θα προσφέρουν στους διδάσκοντες, στα παιδιά με δυσκολίες και στις οικογένειές τους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

  α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Κοινωνιολογίας, του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής.
  β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
  γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας, οι οποίοι εφόσον επιλεγούν και δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής στη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών ή δεν είναι απόφοιτοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., είναι υποχρεωμένοι να εξετασθούν επιτυχώς σε 2 τουλάχιστον προπτυχιακά μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής μαθήματα, στη διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων των μεταπτυχιακών σπουδών τους από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μαθήματα αυτά θα καθορισθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και δεν θα ταυτίζονται με τα μαθήματα που εξετάστηκαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την επιλογή τους στο πρόγραμμα.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Παν. Κρήτης

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ. 30 2831 0 77 639
  eidikiagogi@edc.uoc.gr