Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3553/27.08.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: https://accfin.uniwa.gr/pms-efarmosmeni-logistiki-elegktiki-kai-forologia/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών που προορίζονται για το φορολογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως σύμβουλοι / στελέχη και οικονομικοί αναλυτές / διευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέους προβληματισμούς και καθιστούν αναγκαία, πέραν του βασικού αντικειμένου του ΠΜΣ, την εμβάθυνση  σε  θεωρητικό  επίπεδο με σύγχρονες γνώσεις σε γνωστικά πεδία, όπως είναι η εξειδικευμένη Λογιστική κατά κλάδο, τα ελεγκτικά συστήματα για τους ομίλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και η Εταιρική Διακυβέρνηση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως από Τμήματα Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Θετικών, Τεχνολογικών και άλλων Επιστημών.

 • Σημειώσεις:

  Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 09:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από Οκτώβριο ως Ιανουάριο και το θερινό εξάμηνο από Φεβρουάριο ως Ιούνιο.

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

  Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία»
  Κτήριο Δ’, γραφείο 317 (2ος όροφος)

  Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, ΤΚ 122 44
  Τηλ: 210 5381741, e-mail: msc.accounting@uniwa.gr