Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία – Marine Science & Technology Management

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),Διοίκηση επιχειρήσεων,Οικονομικά,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: https://dinet.unipi.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία», έχει ως αντικείμενο να παρέχει θεωρητικές, πρακτικές, αναλυτικές και συνθετικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου οι απόφοιτοί του να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους/ες των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  1. Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
  2. Βαθμός πτυχίου
  3. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
  4. Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
  5. Συνέντευξη

 • Ειδικεύσεις:

  (α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»

  (β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

 • Σημειώσεις:

  ΚΑΡΙΕΡΑ

  Στόχος του ΔΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις του κλάδου της ναυτιλίας, ο οποίος αποτελεί τον πλέον δυναμικό και παγκοσμιοποιημένο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Οι απόφοιτοι/ες του ΔΠΜΣ  αποκτούν τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσουν κρίσιμες ικανότητες που τους επιτρέπουν να σταδιοδρομήσουν σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του κλάδου της ναυτιλίας.  Σε αυτές περιλαμβάνονται: ναυτιλιακές επιχειρήσεις διαχείρισης πλοίων, επιχειρήσεις μεσιτείας ναυλώσεων και ασφαλίσεων, νηογνώμονες, νηολόγια, χρηματοδοτικοί οργανισμοί, λιμένες, ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις καθώς και μια σειρά επιχειρήσεις άλλων ειδικοτήτων που εντάσσονται στο δυναμικά αναπτυσσόμενο Ελληνικό Ναυτιλίακό Cluster. 

  Επικοινωνία

  • Τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς (ΣΝΔ)
  • +30 210 4581309
  • dinet[at]unipi[dot]gr
  • dinet[at]hna[dot]gr