Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3962/12.09.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://mbattica.puas.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή σε πτυχιούχους ΑΕΙ, εξειδίκευση στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.

  Στα πλαίσια αυτά προσφέρει τρεις κατευθύνσεις εξειδίκευσης στους τομείς:
  a) Ψηφιακό Επιχειρείν/Digital Business,
  b) Μάνατζμεντ/Management,
  και
  c) Μάρκετινγκ/Marketing.

  Στους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  α) Η προαγωγή των γνώσεων σε γνωστικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων αιχμής τόσο για νέους πτυχιούχους που θέλουν να εισέλθουν στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και βελτιώνοντας την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά εργασίας, όσο για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που επιθυμούν να επιταχύνουν και να προωθήσουν την καριέρα τους, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης.
  β) Η εκπαίδευση αποφοίτων ικανών να ασκήσουν υψηλού επιπέδου διοικητικά καθήκοντα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  γ) Η ανάπτυξη στελεχών με ενδιαφέρον και γνώση για την δυναμική των μεταβολών του διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος και δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων με τις αγορές του εξωτερικού.
  δ) Η παραγωγή απόφοιτων ικανών να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μέσα από την ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του προγράμματος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής όπως αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  1.Ψηφιακό Επιχειρείν
  2.Μάνατζμεντ
  3.Μάρκετινγκ

 • Σημειώσεις:

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
  Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Π.Μ.Σ. “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ”
  Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
  e-mail: mbattica@uniwa.gr
  +30 698 742 0490