Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3484/21.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://papm.puas.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δημιουργήσει μία δεξαμενή αποφοίτων, οι οποίοι να αξιοποιούνται εργασιακά από τον Δημόσιο Τομέα ή και να κατευθύνονται προς αυ- τόν ερευνητικά, ως προς τα αντικείμενα του δημοσίου μάνατζμεντ και της θεσμικής διάστασης του Δημόσιου
  Τομέα. Επίσης να δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν είναι διαμορφωμένο και ακαδημαϊκά, δηλαδή το υλικό για τη σύνθεση του αντικειμένου του δημόσιου μάνατζμεντ και της θεσμικής συγκρότησης του Δημόσιου Τομέα. Βασική επιδίωξη είναι η απόκτηση και η δυνατότητα εφαρμο- γής σοβαρών διοικητικών και θεσμικών γνώσεων, από ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν εργασιακά και επιστημονικά – ερευνητικά με το Δημόσιο Τομέα, και προέρχονται από το ίδιο ή και από άλλα ειδικά επιστημονικά αντικείμενα και πεδία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  To Πρόγραμμα δέχεται αποφοίτους Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που στο στάδιο των προπτυχιακών τους σπουδών τους, είτε έχουν ασχοληθεί με οποιαδήποτε επιστημονικά αντικείμενα είτε τους έχει απασχολήσει λιγότερο ή περισσότερο η περιοχή της ευρύτερα νοούμενης Δημόσιας Διοίκησης.

  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ομοταγών Σχολών
  του εξωτερικού ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ανωτάτων εν γένει Σχολών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου.

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr