Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διαχείριση και διοίκηση

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://mphil-iee.ihu.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-πλευρών που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση των οικονομικών σχέσεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και επιπλέον να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευτικής/επιστημονικής κοινότητας της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματος της που αναφέρεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά.

  Το ΠΜΣ αυτό δεν είναι ένα ΠΜΣ που οδηγεί σε επαγγελματική εξειδίκευση αλλά διακρίνεται από τον ερευνητικό προσανατολισμό του. Για τον παραπάνω λόγο οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

 • Σημειώσεις:

  Το ΠΜΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» είναι ερευνητικού χαρακτήρα και δεν έχει δίδακτρα. Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα κληθούν να καταβάλουν άπαξ το κόστος εγγραφής (έξοδα φακέλου: 400 €).

  Επικοινωνία
  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
  Σχολή  Οικονομίας και Διοίκησης
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  e-mailseciee@af.ihu.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2510 462200 – 462197