Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου – Petroleum oil and gas management and transportation – M.Sc. MOGMAT

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

  Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος,Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 1449/16.04.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://mogmat.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  To αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» διακρίνεται σε δύο άξονες:
  α) Την υψηλή εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και οργάνωσης μονάδων αξιοποίησης και πώλησης προϊόντων πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των εθνικών και διεθνών πετρελαϊκών εταιριών και επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου.
  β) Την υψηλή τεχνολογική εκπαίδευση στελεχών οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων φυσικού αερίου και πετρελαίου

  Κύριος σκοπός του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT) είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς διοίκησης, οικονομίας και της τεχνολογίας, των μονάδων παραγωγής, μεταφοράς και εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην εθνική και διεθνή αγορά.
  Στόχοι του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT ) είναι:
  1. Να εξειδικεύσει στελέχη στη διοίκηση της Βιομηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη μεταφορά τους μέσω αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline – TAP και άλλων αγωγών).
  2. Να εξειδικεύσει στελέχη σε θέματα διαχείρισης έργων και λειτουργικής αξιοπιστίας σχετικά με αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων αποθήκευσής τους. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των έργων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, της αξιοπιστίας τους καθώς και των αντίστοιχων θεμάτων των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου (TAP και άλλων αγωγών) και μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με δεξαμενόπλοια (LNG) στην εθνική και διεθνή αγορά .
  3. Να εξειδικεύσει πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, στους τομείς της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα μπορούν να καλύψουν αφενός μεν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας οικονομίας.
  4. Να δημιουργήσει υψηλά ειδικευμένα στελέχη, με αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης να τους καταστήσει ικανούς και ανταγωνιστικούς στο εθνικό και το διεθνές περιβάλλον.
  5. Να εκπαιδεύσει ανθρώπινο δυναμικό στη διοίκηση και την πρακτική των διεθνών επιχειρήσεων, ως ηγετικά στελέχη και γενικούς διευθυντές για την ενίσχυση των εθνικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
  Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. MOGMAT οι διπλωματούχοι θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς σε θέματα διαχείρισης, μεταφοράς και λειτουργίας μονάδων παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών. Ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, θα καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ηγετικά στελέχη και
  διευθυντές στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Ελληνο-Αζέρικο Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στη «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας
  και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Υλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΠανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics – UNEC) στο Μπακού

 • Σημειώσεις:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό στην Καστοριά και την Κοζάνη.
  Επικοινωνία
  Γραμματεία του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT, υπεύθυνη
  γραμματείας κυρία Δαρβίδου Κωνσταντία, στα τηλέφωνα: 24670-87181
  & 6997111771, Fax: 24670-87063, email mogmat@uowm.gr κατά τις
  ώρες 9.00 έως 12.00