Διατήρηση και Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

 • Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Περιβάλλοντος

  Τμήμα: Περιβάλλοντος

  Πόλη: ΖΑΚΥΝΘΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4823/02.11.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1900

  URL Ιστοσελίδας: https://envi.ionio.gr/preserv-ch/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσουν από κοινού και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural Heritage), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

  Αντικείμενο
  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς», έχει ως αντικείμενο:
  1. Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας αλλά και άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  2. Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
  3. Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.
  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
  • Να συμβάλει και να εξελίξει την θεωρητική και πρακτική άσκηση των διαφορετικών επιστημών που συμβάλουν στην ανάδειξη, μελέτη, καταγραφή και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.
  • Να προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία και αλληλοκατανόηση όλων των επιστημονικών πεδίων που
  εμπλέκονται στην ίδρυση και ορθή λειτουργία πολιτιστικών ιδρυμάτων.
  • Να προάγει την επιστημονική έρευνα και να μεταδώσει την ακαδημαϊκά καλλιεργούμενη γνώση στον τομέα
  της μουσειολογίας και της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Να συμβάλει στην αναβάθμιση του επιστημονικού ρόλου του επιμελητή ενός πολιτιστικού ιδρύματος που
  ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή διαχείρισης των αρχαιολογικών, ιστορικών, εκκλησιαστικών, λαογραφικών και εθνογραφικών τέχνεργων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το μεταπτυχιακό απευθύνεται κυρίως σε ΠΕ και ΤΕ πτυχιούχους συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσειολόγους, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, διαχειριστές συλλογών, εικαστικούς, εκπαιδευτικούς και θετικών επιστημών, όπως φυσικοί, χημικοί, μηχανικοί κ.α. και στους αποφοίτους των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου που θέλουν να εξειδικευτούν στη διαχείριση και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής
  Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural Heritage).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Γραμματεία-ΔΠΜΣ “Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς”
  Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Τμήμα Περιβάλλοντος – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας
  Μινώτου Γιαννοπούλου- Παναγούλα
  29100 Ζάκυνθος

  Τηλ.: (0030) 26950-21055
  Email: preservmaster@ionio.gr