Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 7000

  URL Ιστοσελίδας: http://emba.ba.uoa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» αποτελεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

  Ειδικότερα, το Executive MBA του ΕΚΠΑ προσφέρεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Executive MBA του ΕΚΠΑ έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι:

  • στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
  • στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,
  • απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

 • Ειδικεύσεις:

  Εκτός από την γενική ειδίκευση (General Management) του Executive ΜΒΑ, οι φοιτητές του προγράμματος, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν και να αποκτήσουν μια ή και περισσότερες από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Executive MBA προφέρει τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

  1 Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
  2 Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
  (Executive MBA with specialization in Accounting & Finance)
  3 Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  (Executive MBA with specialization in Human Resource Management)
  4 Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ
  (Executive MBA with specialization in Marketing)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Το Executive MBA του ΕΚΠΑ προσφέρεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

 • Σημειώσεις: