Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3306/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: http://mscenergysys.eee.uniwa.gr/index.php/el/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Διαχείρισης και Βελτιστοποίησης Ενεργειακών Συστημάτων.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένου δυναμικού, ικανού να
  συμβάλλει στην αξιοποίηση των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων διαχείρισης ενεργειακών
  συστημάτων, στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, στην ορθολογική αξιοποίηση νέων πηγών
  ενέργειας και στην ευρύτερη εφαρμογή αυτοματισμών στη βιομηχανία και τον κτηριακό τομέα, αλλά και η προετοιμασία των αποφοίτων για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού τίτλου σπουδών από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

  Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση:
  • να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνικές ελέγχου, μοντελοποίησης και κατασκευής, σε θέματα που σχετίζονται
  με τη διαχείριση και την ενεργειακή βελτιστοποίηση συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτηριακό τομέα.
  • να περιγράφουν, προδιαγράφουν, αναπτύσσουν, αξιολογούν και αναλύουν, σύγχρονες τεχνικές ελέγχου
  και κατασκευές που σχετίζονται με τη διαχείριση και την βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτηριακό τομέα.
  • να ερευνούν, μελετούν, επιβλέπουν, υποστηρίζουν και συντηρούν μεθόδους και τεχνικές ελέγχου και κατασκευές που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ενεργειακή βελτιστοποίηση συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτηριακό τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου
  σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής
  ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται
  δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής.

 • Σημειώσεις:

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πανεπιστημιούπολη 2

  Πέτρου Ράλλλη & Θηβών 250
  12244 ΑΙΓΑΛΕΩ


  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
  Τηλ: 210-5381221
  FAX: 210-5381220

  email: mscenergysys@puas.grgioan@uniwa.gr, skamin@uniwa.gr