Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3310/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: http://ogdn.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Διαχείρισης
  των Χρόνιων Νοσημάτων, με έμφαση στην ολοκληρωμένη προηγμένη και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου παροχή μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη φροντίδα υγείας χρόνιων πασχόντων στα πεδία της Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας, του Διαβήτη και των Νευροεπιστημών και γενικότερα σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας.

  Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι α) η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας με εξειδικευμένους νοσηλευτές ή με εξειδικευμένα στελέχηεπαγγελματίες υγείας, β) η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και γ) η προετοιμασία των πτυχιούχων για τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορική διατριβή).

  Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν ανάλογα με την ειδίκευση:
  • Να στελεχώσουν Ογκολογικές Μονάδες, Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας και δομές πρωτοβάθμιας
  φροντίδας υγείας
  • Να στελεχώσουν Διαβητολογικά ιατρεία, κέντρα υγείας, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  • Να στελεχώσουν Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες και Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης
  Νευρολογικών και Νευροχειρουργικών Ασθενών
  • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση σε χρόνια νοσήματα (ογκολογικά,
  διαβητολογικά ή νευρολογικά).
  • Να παράγουν και να εφαρμόζουν νέα γνώση και πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις
  • Να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την πιθανή συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών με την
  εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Κλινικής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ογκολογική και Ανακουφιστική
  2. ΦροντίδαΕκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη
  3. Νευροεπιστήμες

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω
  Email: ogdn@uniwa.gr