ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

  Τμήμα: Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4060/22.09.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://animation.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Animation αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα που προτείνεται από το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών μας έχει οδηγήσει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε, κοινωνικοποιούμαστε και μαθαίνουμε. Σήμερα, με τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι αναγκαία η χαρτογράφηση των νέων μορφών κινηματογραφικής αφήγησης και έκφρασης καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και των αναγκαιοτήτων που δημιουργούνται στην εποχή των ψηφιακών μέσων.

  Υπάρχει σαφής αναγκαιότητα της οριοθέτησης παραμέτρων και ποιοτικών χαρακτηριστικών στην παραγωγή των οπτικοακουστικών προϊόντων και κατ’ επέκταση στην δημιουργία του animation και των ποικίλων εφαρμογών του. Η αναγκαιότητα της δημιουργίας του Π.Μ.Σ. τοποθετείται σε μια μεγάλη αντίθεση που κυριαρχεί στο πεδίο του οπτικοακουστικού γραμματισμού και παραγωγής στην Ελλάδα.

  Από την μια μεριά παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη του animation και συνεχώς αυξανόμενη τάση της ενσωμάτωσης του στις οπτικοακουστικές παραγωγές, όπως στον κινηματογράφο, στην διαφήμιση, στις τηλεοπτικές παραγωγές καθώς επίσης και στις διαδραστικές και web εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών το κόστος παραγωγής animation έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ το μέσον έχει γίνει για τον ίδιο λόγο πολύ δημοφιλές στο ευρύτερο κοινό και τους δημιουργούς. Έτσι οι εφαρμογές του animation έχουν απλωθεί σε όλα τα πεδία της Οπτικής Επικοινωνίας. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει, θεσμικά σε επίπεδο τυπικής μάθησης, ανάλογη υποστήριξη, παρότι η βούληση της πολιτείας για την σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή για την περεταίρω ανάπτυξη του τομέα είναι δεδομένη.

  Έτσι λοιπόν, αυτό το Π.Μ.Σ. είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα στο πεδίο του animation, σε αντίστιξη με την εκρηκτική άνοδο του ενδιαφέροντος και της παραγωγής στο πεδίο (συμπεριλαμβανομένου του motion typography και gamification εφαρμογών).

  Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα εργαλεία της Οπτικής Επικοινωνίας μέσω της κινούμενης εικόνας, διερευνά την ανάπτυξη της οπτικής επικοινωνίας μέσω των animation gamification εφαρμογών (3D mapping projection, augmenting reality κλπ.) και χαρτογραφεί τις νέες μορφές της κινηματογραφικής αφήγησης και έκφρασης. Επιπλέον, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, αυτό το Π.Μ.Σ. προσδιορίζει τις δυνατότητες και τις αναγκαιότητες που δημιουργούνται στην εποχή των ψηφιακών μέσων και της 4ης βιομηχανική επανάστασης και οριοθετεί τις παραμέτρους κα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγωγής animation και των περιμετρικών εφαρμογών του.

  Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή διάσταση του 21ου αιώνα στην Οπτικοακουστική δημιουργία, στις Gamification εφαρμογές καθώς επίσης και στην εκπαίδευση και τη μάθηση μέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των σύνθετων δεξιοτήτων που απαιτεί η κοινωνία του 21ου αιώνα στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου, παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου κόσμου.
  Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας προετοιμάζοντας τους υποψηφίους αφενός να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στα σχετικά πεδία και αφετέρου να διασφαλίζουν την αλληλεξάρτηση και ανατροφοδότηση έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Π.Μ.Σ. ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι
  στοχεύουν να αποκτήσουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση, πρακτικές δεξιότητες, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και της έρευνας στη δημιουργία πολλαπλών ψηφιακών εργαλείων και κινηματογραφικών εφαρμογών τους στην 4η βιομηχανική επανάσταση.
  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή οι παρακάτω κατηγορίες:
  (i) Απόφοιτοι Σχολών Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών
  (ii) Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών
  (iii) Απόφοιτοι του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΕΤΕ μετά την αποφοίτησή τους από Πανεπιστημιακού επιπέδου και επιπέδου ΤΕΙ Τμημάτων Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών
  (iv) Λοιποί απόφοιτοι Σχολών και Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) και Αγγλικό Τίτλο: ANIMATION, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Διευθύντρια Π.Μ.Σ.

  Ελένη Μούρη, Καθηγήτρια

  Email: mourye@uniwa.gr

  Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος

  Όλγα Γιαννέλου

  Τηλ.: +30 210 538 5466

  Fax: +30 210 538 5402

  Email: ma.animation@uniwa.gr

  gd@uniwa.gr