Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πόλη: ΠΡΕΒΕΖΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3067/31.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://master.accfin.uoi.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στη διοικητική επιστήμη παρέχοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας αναπτύσσοντας κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, χωρίς να διαθέτει επιμέρους ειδικεύσεις.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας, Ψαθάκι, 481 00 Πρέβεζα

  Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Ισόγειο

  Γραμματεία:  Λελοβίτη Χριστίνα

  Τηλέφωνο: 26820 50621, 26820 50550

  Fax: 26820 50620, 26820 50631

  Emailaccfinmaster@uoi.gr