Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας – MBA Food & Agribusiness

 • Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 1 έτος για την Πλήρη, 2 έτη για την Μερική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Μηχανική, Βιοτεχνία και Κατασκευαστική,Επεξεργασία τροφίμων,Γεωπονία και Κτηνιατρική,Γεωπονία,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Γεωεπιστήμη,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6500

  URL Ιστοσελίδας: http://mba.aua.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αποστολή του Προγράμματος είναι η έρευνα και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες.

  Ο αγροδιατροφικός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς σε κάθε οικονομία. Η παραγωγή, η μεταφορά και διανομή, αλλά και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων αποτελούν τα βασικά μέρη αυτής της ιδιαίτερης αλυσίδας που με μία φράση περιγράφεται ως «από το χωράφι στο ράφι». Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος ΜΒΑ Food & Agribusiness είναι ότι εστιάζει κυρίως στον χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και του αγροτικού τομέα. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτρίες του τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά του κλάδου, την συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και την τεχνολογία τροφίμων έτσι ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία ως υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Master in Business Admisnistration – MBA) με τίτλο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας». Ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. στα αγγλικά δεν αποτελεί ακριβή μετάφραση και είναι «MBA Food & Agribusiness».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Ιερά Οδός 75, Αθήνα, 11855

  τηλ. 2105294776

  e-mail: mba@aua.gr