Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

 • Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΧΑΝΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes/2i-eidikeysi-opidp

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Προγράμματος είναι να εισάγει τους φοιτητές ισόποσα σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου μέσα σε μια διεθνή προοπτική, όπου το θεωρητικό μεθοδολογικό υπόβαθρο συμπορεύεται με τεχνολογικές αναζητήσεις, σε απόλυτη συμβατότητα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κτηρίων και συνόλων.
  Οι σπουδές, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα προγράμματα σπουδών του Δικτύου Μεταπτυχιακών Σπουδών UNITWIN_UNESCO “Culture, Tourism, Development” στο οποίο ανήκει, είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό και επαγγελματικό, βασισμένο στην διεπιστημονικότητα και παρέχουν στους αποφοίτους του ένα εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των
  ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων εκτός από την υποχρεωτική συνέντευξη, είναι η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους, καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα συγγενή/συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ. Η πολύ καλή
  γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη, ενώ συνεκτιμώνται η τυχόν γνώση επιπρόσθετων ξένων γλωσσών, οι εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις, η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα και οι συστατικές επιστολές.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην ειδίκευση «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων».

 • Σημειώσεις:

  Το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:
  Α. παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω online διαλέξεων
  Β. συμμετοχή σε εντατικά διήμερα ή τριήμερα εργαστήρια με φυσική παρουσία στα Χανιά,
  των οποίων οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως
  Επικοινωνία

  Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γραμματείας ΑΡΜΗΧ

  Μάλλη Κατερίνα

  Τηλέφωνο: 28210 37111  fax:28210 37183

  E-mail: amalli.isc.tuc.gr

  Διεύθυνση Γραμματείας: Κτίριο Κ4 – Πολυτεχνειούπολη – 73100 Χανιά