Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος – Oral Pathology, Surgery and Radiology

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Τμήμα Οδοντιατρικής

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 6

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3071/31.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 22800

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dent.uoa.gr/proboli-prokiry3hs/prokiry3h-dodeka-8esewn-metaptyxiakon-foithton-gia-to-programma-metaptyxiakon-spoydon-me-titlo-pa8ologia-xeiroyrgiki-kai-aktinologia-stomatos-oral-pathology-surgery-and-radiology-gia-to-akadhmaiko-etos-2020-21.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Με το Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος – Oral Pathology, Surgery and Radiology» επιδιώκεται υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων οδοντιάτρων ικανών για την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων που απαιτούν βαθιά επιστημονική γνώση και δεξιότητες πέραν εκείνων που εξασφαλίζει το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα των τριών ειδικεύσεων που περιλαμβάνει, της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, της Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος.
  Συγκεκριμένα, σκοπός του Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος», εκφραζόμενος ανά ειδίκευση είναι:
  α) Ειδίκευση Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής. Η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αφενός για τη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων ή καταστάσεων που αφορούν
  στην περιοχή του στόματος και αφετέρου για τη διαχείριση των τοπικών ή γενικών προβλημάτων και επιπλοκών που σχετίζονται με αυτές. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της οδοντοφατνιακής χειρουργικής περιλαμβάνεται διευρυμένη θεωρητική κατάρτιση για την αντιμετώπιση ασθενών με γενικά νοσήματα, εκπαίδευση στις βασικές αρχές της χειρουργικής, καθώς και τους κανόνες ασηψίας/αντισηψίας. Γίνεται δυνατή η κλινική εφαρμογή των γνώσεων στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση του προβλήματος του ασθενή, την πρόταση και την υλοποίηση του σχεδίου θεραπείας, καθώς και στη διαχείριση συμβαμάτων/επιπλοκών και καταστάσεων που απορρέουν από την πάθηση ή και από την επέμβαση.
  β) Ειδίκευση Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής. Η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και η κλινική εξειδίκευση των οδοντιάτρων στα επιστημονικά πεδία της Στοματολογίας και της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής. Ειδικότερα οι επιμέρους σκοποί
  του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του μεταπτυχιακού φοιτητή (ΜΦ):
  1) Στη διερεύνηση και διάγνωση των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλογόνων αδένων και των οστών των γνάθων, χρησιμοποιώντας κλινικά, απεικονιστικά και λοιπά εργαστηριακά ευρήματα, συμπεριλαμβάνοντας πλήρη ιστοπαθολογική εξέταση όπου απαιτείται.
  2) Στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλογόνων αδένων και των οστών των γνάθων, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες φαρμακευτικές και συντηρητικές επεμβατικές μεθόδους.
  3) Στη διερεύνηση των εκδηλώσεων, αλληλεπιδράσεων και επιπτώσεων στη στοματική υγεία συστηματικών νοσημάτων και των
  θεραπειών τους.
  4) Στην επιλογή, το σχεδιασμό, την κατάλληλη τροποποίηση και την ασφαλή εφαρμογή της ενδεδειγμένης οδοντιατρικής και στοματολογικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των ιατρικά βεβαρημένων ασθενών, ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα, την κατάσταση υγείας του ασθενούς και τη χορηγούμενη θεραπεία σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.
  5) Στην εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων και το σχεδιασμό ερευνητικών πρωτοκόλλων.
  γ) Ειδίκευση Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος. Η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και κλινικής εξειδίκευσης των οδοντιάτρων στο επιστημονικό πεδίο της διαγνωστικής μεθοδολογίας των νόσων του στόματος, στην εκμάθηση των βασικών αρχών της
  ιατροδικαστικής του στόματος, στην ακτινολογία, στην ακτινοτεχνική και στην ακτινοδιάγνωση των παθήσεων της γναθοπροσωπικής χώρας, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου κλινικές υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης της Διαγνωστικής
  και Ακτινολογίας Στόματος, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας.
  Μέσα από το παρόν Π.Μ.Σ. επιδιώκεται η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, καθώς και η προαγωγή της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος» («Master of Science in Oral Pathology, Surgery and Radiology») στις εξής ειδικεύσεις:
  α) Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (Dentoalveolar Surgery),
  β) Στοματολογία και Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (Oral Medicine and Pathology-Hospital Dentistry) και
  γ) Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Oral Diagnosis and Radiology).

 • Σημειώσεις:

  Τέλη φοίτησης
  α) Ειδίκευση Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής: 3.800,00 € -τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ, ανά εξάμηνο σπουδών,
  β) Ειδίκευση Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής: 1.500,00 € – χίλια πεντακόσια ευρώ, ανά εξάμηνο σπουδών, και
  γ) Ειδίκευση Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος: 700,00 € – επτακόσια ευρώ, ανά εξάμηνο σπουδών