Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4265/Β’/27-09-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/458-koina-metaptuxiaka/tlx/tlx-ps/5541-koino-mps-tlxb-2017

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου τραπεζικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος. Η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να
  αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου και άλλων συναφών με το θέμα και τους σκοπούς τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας η επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επίπεδου τουλάχιστον Β2.

 • Ειδικεύσεις:

  Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (joint degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και θα χορηγείται από κοινού, από το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC)

 • Σημειώσεις:

  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
  Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367315
  Ε-mail: tlx@eap.gr

  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  Τηλ.: 0035722841974 ή 22841659
  email: mbaf@unic.ac.cy
  Επιπλέον πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mbaf.hou-unic.eu