Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3462/21.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2350

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pre.uth.gr/new/el/content/616-pms-organosi-kai-dioikisi-tis-ekpaideysis

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. εκπαιδεύει και προετοιμάζει εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις διανοητικές και πρακτικές προκλήσεις της διοίκησης, της οργάνωσης και της παιδαγωγικής ανάπτυξης του σημερινού, αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγχρονη οπτική για τη σχολική ηγεσία, ως σύνολο θεωρητικά θεμελιωμένων πρακτικών διοικητικής, παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης, τόσο στο μακροεπίπεδο της εκπαιδευτικής διοίκησης, όσο και στο μικροεπίπεδο του σχολείου.

  Κεντρικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να καλλιεργήσει στους φοιτητές του τη γνώση και τη διάθεση να δημιουργήσουν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για όλους τους εμπλεκόμενους – μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς -παρακολουθώντας τις κοινωνικές αλλαγές, αντιμετωπίζοντας ως εκπαιδευτική ευκαιρία την πολυπολιτισμικότητα και μετασχηματίζοντας το σχολείο σε οργανισμό που μαθαίνει, με γνώμονα τη διασφάλιση ουσιαστικά ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους.

  Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην οικοδόμηση γνώσεων και ικανοτήτων στους πτυχιούχους του έτσι, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να:
  • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν συνεργατικά δράσεις ανάπτυξης του σχολείου.
  • Προωθούν δράσεις οι οποίες προάγουν ένα δημοκρατικά οργανωμένο, ενταξιακά προσανατολισμένο και πολιτισμικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον.
  • Προωθούν πρακτικές ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
  • Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο.
  • Προωθούν αλλαγές και καινοτομίες με στόχο τη βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και του πλέγματος σχέσεων του σχολείου.• Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική μάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας.
  • Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λειτουργία του σχολείου ως ’οργανισμού που μαθαίνει’.
  • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικά σχέδια, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης, γενικότερα, και του πεδίου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης ειδικότερα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια.

 • Σημειώσεις:

  Ωράριο Επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:
  Τρίτη 10.30-13.30, Τετάρτη 17.30 – 20.00, Πέμπτη 10.30-13.30, Παρασκευή 10.30-13.30, Σάββατο 9.00-12.00 τηλ. 2421074881
  email: ode@uth.gr)