Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.imbb.forth.gr/mbb/index.php/el/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν από τους τρεις συνεργαζόμενους φορείς (Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής και ΙΜΒΒ) εξασφαλίζουν άριστη εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της σύγχρονης μοριακής βιολογίας, και δραστηριοποιούν τους φοιτητές σε επιστημονική έρευνα που έχει ως στόχο την κατανόηση μοριακών μηχανισμών και την ανάπτυξη ιατρικών και τεχνολογικών εφαρμογών.

  Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στη μοριακή βιολογία και τη βιοϊατρική, με έμφαση σε ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες αιχμής, και να τους προετοιμάσει για μια σταδιοδρομία στην ακαδημαϊκή και στην εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία, στον παραγωγικό τομέα και στην εκπαίδευση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, και συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γςραμματας του ΠΜΣ κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), τηλ.2810-394402.
  Υπεύθυνος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, Χρήστος Δελιδάκης
  (delidaki@imbb.forth.gr ), τηλ.2810-391112