Αιματολογία Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1525/04.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.pho.med.uoc.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση, μέσω της
  επιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας για την προαγωγή της γνώσης και την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα
  έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και
  ολιστικής προσέγγισης αιματολογικών νοσημάτων και
  καρκίνου στα παιδιά, τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες (μέχρι 21 ετών) με την παροχή υψηλού επιπέδου
  μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες του
  προγράμματος καλύπτουν τη θεωρία και πράξη α) της
  έγκαιρης κλινικοεργαστηριακής διάγνωσης με ιδιαίτερη
  βαρύτητα στην αξιολόγηση των σημείων και συμπτωμάτων που θέτουν την υποψία για αιματολογικό ή για
  νεοπλασματικό νόσημα, β) της πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσημάτων με σύγχρονα
  χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα, στοχευμένη θεραπεία,
  χειρουργική αντιμετώπιση ή και ακτινοθεραπεία και των
  άμεσων επιπλοκών της θεραπείας, γ) της πρόληψης, προγεννητικής διάγνωσης και συμβουλευτικής της οικογένειας, δ) της παρακολούθησης των απώτερων επιπλοκών
  μέχρι και την ενήλικο ζωή, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα θέματα γονιμότητας και καρδιαγγειακών επιπλοκών καθώς
  και ψυχοκοινωνικής ευεξίας και κοινωνικής επανένταξης. Σκοπός του ΠΜΣ/ΑΟΠ είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση, μέσω της επιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας για την προαγωγή της γνώσης και την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και ολιστικής προσέγγισης αιματολογικών νοσημάτων και καρκίνου στα παιδιά, τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες (μέχρι 21 ετών) με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος καλύπτουν θεωρία και πράξη

  α) έγκαιρης κλινικοεργαστηριακής διάγνωσης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των σημείων και συμπτωμάτων που θέτουν την υποψία για αιματολογικό ή νεοπλασματικό νόσημα

  β) πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσημάτων με σύγχρονα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα, στοχευμένη θεραπεία, χειρουργική αντιμετώπιση ή και ακτινοθεραπεία και των άμεσων επιπλοκών της θεραπείας

  γ) πρόληψη, προγεννητική διάγνωση και συμβουλευτική της οικογένειας

  δ) την παρακολούθηση των απώτερων επιπλοκών μέχρι και την ενήλικο ζωή, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα θέματα γονιμότητας και καρδιαγγειακών επιπλοκών καθώς και ψυχοκοινωνικής ευεξίας και κοινωνικής επανένταξης.

  Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ/ΑΟΠ εμπίπτει στην Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων αλλά περιλαμβάνει πεδία ανοσολογίας, λοιμώξεων ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, πρώιμων και απώτερων επιπλοκών όπως καρδιοαναπνευστικές, ενδοκρινολογικές και γονιμότητας, πεδία επίσης επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ/ΑΟΠ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Υγείας) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης