Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δύο (2) έτη
Ένα (1) έτος Κλινική άσκηση, εκ των οποίων: έξι (6) μήνες Παθολογία ή Παιδιατρική και έξι (6) μήνες σε μονάδα ΠΦΥ με αντικείμενα τη Γενική Ιατρική και την Ψυχική Υγεία.
Ένα (1) έτος Θεωρητικής εκπαίδευσης (στα αντικείμενα Επιδημιολογία, Βιοστατιστική, Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτική και Οικονομία της Υγείας, Οργάνωση, Διοίκηση και Προγραμματισμός των Υπηρεσιών Υγείας, Πρόληψη Νοσημάτων και Προαγωγή της Υγείας, Έλεγχος και Πρόληψη των Λοιμωδών Νοσημάτων, Περιβαλλοντική Υγεία).
Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη
Πραγματοποιείται στις παρακάτω Μονάδες Εκπαίδευσης εκ των οποίων ένα (1) έτος στα Εργαστήρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, ή Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας του τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ή Τομείς Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Σχολών, ή στην ΕΣΔΥ και δύο (2) έτη σε φορείς και υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Κεντρικές και Περιφερειακές.
Η ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής θα χορηγείται και σε πτυχιούχους Οδοντιατρικής μετά από έξι (6) έτη εκπαίδευσης.
Η Κλινική άσκηση διαρκεί δύο (2) έτη τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως:
Δώδεκα (12) μήνες Παθολογίας, έξι (6) μήνες Παιδιατρική και έξι (6) μήνες σε μονάδα ΠΦΥ με αντικείμενα τη Γενική Ιατρική και Ψυχική Υγεία.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία