Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργικής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Η εκπαίδευση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αρχίζει μετά την λήψη των δύο πτυχίων Οδοντιατρικής και Ιατρικής ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους.
Βασική εκπαίδευση: Δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση:
Σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργικής Στόματος, Γνάθων και Προσώπου, ως ακολούθως:
Αναλυτικά: Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία, Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις και Λοιμώξεις Ιγμορείων, Στοματο Κρανίο – Γναθοπροσωπικό Τραύμα, Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών, Αισθητική – Κοσμητική Χειρουργική Προσώπου, Ορθογναθική χειρουργική, Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και Σιελογόνων Αδένων, Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου και Παθήσεων ΚΓΔ, Επανορθωτική Χειρουργική, Μικροαγγειακή Χειρουργική, Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές, Νέες Τεχνολογίες.